5 راز طلایی که شما را تبدیل به یک کارافرین فوق موفق می کند

تمام کار افرینان موفق به انظباط فردی بسیار بالایی دارند انضباط فردی در واقع به انجام کارها در وقف معین خود بدون در نظر گرفتن شرایطی مانند خستگی ، بی حوطلگی و … شاید در ظاهر داشتن انضباط فردی سخت و غیر ممکن به نظر بیاید ولی واقعا این طور نیست اگر اصول اولیه انضباط… ادامه خواندن 5 راز طلایی که شما را تبدیل به یک کارافرین فوق موفق می کند