فواید شکست خوردن!

تجربه ی شکست یکی از تلخ ترین تجربیات هر انسان است، با اینحال این مسئله میتواند یک میانبر بزرگ باشد. با سایت مدیران وی ای پی همراه شوید. موفقیت یعنی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شوق و انگیزه (چرچیل) یکی از پیشامد های تلخ هر عمل و فعالیتی شکست است… ادامه خواندن فواید شکست خوردن!