۵ دلیل بد برای اینکه بخواهید کاری را شروع کنید

1) این که الان بیکار هستید کسب و کاری را به این خاطر شروع نکنید که راحت تر از دنبال کار گشتن است. با این کار در جایی که باید منابع تان را ذخیره کنید خرج شان خواهید کرد.احساس اجبار برای سرعت دادن بیش از اندازه به کار ها خواهید داشت.زمان لازم را نمی گذارید… ادامه خواندن ۵ دلیل بد برای اینکه بخواهید کاری را شروع کنید