توصیه هایی برای نو آوری در اندیشه ی یک کارآفرین

یک کارآفرین موفق باید همواره اندیشه ای نو و متفاوت را در ذهن خود سازماندهی کند. روش های رسیدن به این هدف چیست؟ با سایت مدیران اویپ همراه شوید. وارد کردن دیدگاه ها و ایده های نو به زندگی حقیقتا کاری جادویی است. بزرگرین و موفق ترین کارآفرینان قسمت اعظمی از موفقیت خود را  مدیون… ادامه خواندن توصیه هایی برای نو آوری در اندیشه ی یک کارآفرین