روش های غلبه بر استرس در کسب و کار

افرادی که در کسب و کارهای نوپا و کارآفرینی فعال هستند همواره سطح بالایی از استرس را تجربه میکنند. راه حل مقابله چیست؟ با سایت مدیران اویپ همراه شوید. در دنیای امروز به طور کلی استرس بخش جدایی ناپذیری از زندگی است، با اینحال در بسیاری از زمینه ها و فعالیت ها شدت و ماهیت… ادامه خواندن روش های غلبه بر استرس در کسب و کار