تمامی محصولات و دوره هایی که باعث می شود یک مدیر و یک کارآفرین توانا تر و با عملکردی بهتر در کسب و کار خود حاضر شود در دسته توسعه فردی مدیران و کارآفرینان قرار دارد

برنامه جامع حرفه ای ویژه مدیران

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

چگونه به بهترین شکل ممکن اهداف خودمان را ترسیم کنیم ؟ و از زمان و انرژی مان بهترین بهره روی…

500,000 تومان