چرا ما در بهترین زمان برای راه اندازی ” کسب و کار ” قرار داریم؟!

زمان طلایی راه اندازی کسب وکار

مقدمه

ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ ،  ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ

در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻻت از ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان وي آي ﭘﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾم ﭘﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ اﻻن در ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻗﺮار دارﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن  ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ

در اﻧﺘﻬﺎى اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺮاى راه اﻧﺪازى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.

در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن راه اﻧﺪازى

 ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﻪ در ان ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ و ﺑﺮاى

 ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن راه ﻧﺪازى ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺖ

 

ما در این مقاله قصد داریم به سوالات زیر پاسخ بدهیم :

 

  • چرا ما در عصر طلایی راه اندازی کسب و کار قرار داریم ؟
  • آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد ؟

عصر طلایی را اندازی کسب و کار

 

دلایل حضور ما در عصر طلایی راه اندازی کسب و کار

 

امروزه بهترین فرصت برای راه اندازی کسب و کار است چرا که ساده شدن راه اندازی کسب و کار این شرایط را فراهم کرده که میتوان با در اختیار داشتن یک کامپیوتر شخصی و مقداری دانش فنی یک کسب و کار موفق شروع کرد .

ظهور و گسترش بی سابقه پدیده ای به نام  اینترنت ، تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی  موجب شده که بستر فوق العاده مناسبی برای ورود به عصر طلایی راه اندازی کسب و کار ایجاد شود  .حاکمان اقتصاد دنیا یعنی گوگل ، آمازون ، اپل و فیسبوک پادشاه هان همین سه صنعت هستند ،سه صنعتی که تریلیون ها دلار درآمد را به خود اختصاص داده اند .

قصد داریم به این بپردازیم چرا این سه صنعت سازنده عصر طلایی کسب و کار هستند .

اینترنت پایه گذار عصر طلایی

اینترنت و دو  نکته فوق العاده مهم ارتباطات و اطلاعات :

با پیدایش اینترنت اطلاعاتی که بدست آوردنشان سالها زمان میبرد و آمارهایی که بایستی زحمات زیادی برای داشتنشان کشیده میشد به راحتی و با چند جستجوی  ساده  در دسترس فرد میباشد همینطور آموزش های مورد نیاز با کمترین هزینه بدست  خواهد آمد .

بگذارید با یک مثال ساده شروع کنیم  فرض کنید کسب و کار خانوادگی تان فروش آهن و فراورده های آن است و تصمیم میگیرید یک کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنید شروع به یادگیری  html , css , javascripts ,  php  و یک فروشگاه اینترنتی می کنید و یا حتی می توانید از قالب های وردپرسی آماده استفاده کنید .

نهایتا این کار 1 سال تا 2 سال وقت شما را میگیرد ولی پدر شما حداقل  تا راه اندازی کسب و کارش و جا افتادنش چند ده سال تلاش کرده  ،منطقی باشید پیشرفت علم و پیدایش اینترنت شروع یک کسب و کار را خیلی آسان کرده !

انگیزه برای راه اندازی کسب و کار

گوشی های هوشمند توسعه دهنده عصر طلایی راه اندازی کسب و کار

حقیقت این است که  تلفن های همراه قبل از اینترنت همه گیر شد ولی این ظهور اولین گوشی های تحت سیستم عامل اندرویدی در سال 2008 و آیفون های تحت سیستم عامل  ios  بود که در سال 2007 شروع به توسعه عصر طلایی کرد و اینترنت آغازگر آن بود .

با ظهور این دو سیستم عامل و ساخت  اپلکیشن های موبایلی ،بازار جدیدی را ایجاد کرد که ترکیب آن با اینترنت باعث شد تریلیون ها دلار سود برای شرکت های مختلف در کمتر از 10 سال ایجاد کند .

به مثال قبل برگردیم شما فروشگاه اینترنتی فروش آهن و فراورده هایی که راه اندازی کردین را با کمک یک برنامه نویس اندروید یا ios  می توانید یک اپلیکیشن یا همان نرم افزار برای کسب و کارتان ایجاد کنید و هزاران مشتری بالقوه راحت تر از کفش پوشیدن و بستن بندش از شما خرید کنند و خیلی راحت تر میتوانند با شما ارتباط برقرار کنند .

از دست دادن ادامه این بخش اصلاٌ به نفع شما نیست !

شبکه های اجتماعی تکمیل کننده عصر طلایی راه اندازی کسب و کار

بهترین قسمت ترکیب گوشی های هوشمند با اینترنت برای راه اندازی کسب و کار که موجب فراهم شدن بستر کاری زیادی شد و به وجود امدن شبکه های اجتماعی شد : فیس بوک ، تویتر ، واتس اپ و اینستگرام و تلگرام بود که در ایران طرفدار های بسیاری دارد .

با پیدایش شبکه های اجتماعی تکامل  ارتباطات رقم خورد و همچین شرایط جمع اوری  اطلاعات از اینترنت صورت پذیرفت  تبلیغات هم  قدم به سوی کم هزینه شدن به همراه تاثیر گذاری بیشتر برداشت .

هدفمند ترین و ارزان ترین تبلیغات

یک مثال با بهره گیری از چاشنی طنز :

اگر شما از اینستگرام استفاده میکنید به احتمال خیلی زیاد اکستیشن تهرانی رو هم میشناسید این برند بدون لطف اینستگرام چندین برابر باید تلاش و هزینه میکرد تا این میزان تبلیغ کند و همچینین مشخص نبود به این سرعت برند و پیامش رو به مخاطب هدفش برساند .

با آمدن اینستاگرام ،اینفلئونسر (کمدین هایی که کلیپ های طنز میسازند ) توانستند تبلیغات را وارد فاز جدیدی بکنند و خیلی جذاب تر از روش های دیگر پیغام برند ها رو بدست مردم می رسانند  .

امتیاز های زیاد دیگری که شبکه اجتماعی دارند شاید در ایران خیلی کم تر از سایر دنیا باشد و فقط یک نمونه اولیه اش را در دیجی کالا میبینیم  .شرکت فیس بوک با اطلاعاتی که از شما از طریق اینستگرام و فیس بوک شما دریافت میکند بهترین تبلیغ مورد نیاز شما را در اختیار شما قرار میدهد تا به حال کی تبلیغات تا این اندازی هدفمند بوده بخش جذاب دیگه شبکه اجتماعی دیگه که بیشتر در ایران به چشم میخوره تلگرام است .

فروشگاه های بدون نیاز به سرمایه

تلگرام با همه گیر شدندش در ایران باعث شد که شما علاوه بر یک شبکه تبلیعات خیلی ارزان و هدفمند که مخاطبانتان در کانال های مورد علاقه شان به راحتی پیدا میکنید به شما امکان راه اندازی فروشگاهایی رو داده که اجناس خود را با استفاده از امکاناتی که این شبکه اجتماعی در اختیار کاربر خود قرار داده به فروش برساند .

به لطف شبکه اجتماعی تلگرام این اتفاق نسبتا خوب که در ایران رخ داد و  درآمد های زیادی برای فروشگاه ها که فقط در کانال های تلگرامی بوجود آمدند دیگر نکته مثبت این کسب وکار این است که  شما برای اینکار حتی نیاز به یاد داشتن برنامه نویس هم ندارید .

یک امکان فوق العاده دیگه شبکه های اجتماعی پیدا کردن هم تیمی و شریک برای  راه انداری کسب و کارتان هست به خصوص در تلگرام اکثر گروه ها حول محوری موضوعی خاص راه افتاده و شما اگر نیاز به هر تخصص خاصی داشته باشید میتوانید خیلی راحت گروه مرتبط با آن موضوع رو پیدا کرده و به هزاران متخصص که در ان حوزه تبحر دارند دسترسی داشته باشید.

برای روشن تر شد مثال بالا تا اینجا شما فروشگاه اینترنتی خود را  راه اندازی کرده  و اپلیکیشنی هم برای خرید راحت تر مشتری طراحی کردید ولی این پایان ماجرا نیست شما میتوانید  با راه انداختن کانال تلگرام و صفحه اینستگرام چند خصوصیت دیگر به طرح کسب و کار اضافه کنید .

میتوانید با این دو شبکه اجتماعی شروع به تبلیغات کنید و همزمان تخفیف ها ، جشنواره ها و محصولات جدید خود را به گوش مخاطب رسانده بدون اینکه هیچ هزینه ای برایتان در برداشته باشد و هم میتوانید با قراردادن شماره تلفن خود در هر پست تلگرام و اینستگرام فروش تلفنی داشته داشته باشید  ،در کدام قسمت از تاریخ خرید برای مشتری تان تا این اندازه میتوانستید کار را راحت کنید؟

پدیده فریلنسر

تولد فریلنسری یکی دیگر از دلایلی هست که ما را در بهترین زمان راه اندازی کسب و کار قرار داده   ،فریلنسر به افرادی گفته میشود که کار از شرکت ها و افراد بصورت پروژه قبول کرده و انجام می دهند کارهایی مانند طراحی گرافیک ، تولید محتوا ، طراحی و راه اندازی سایت ، برنامه نویسی ، ترجمه و … این افراد نیازمند مکان خاص نیست و ساعات کاری این شغل نیز در دست خوده شخص می باشد .

والدان فریلنسر

اینترنت و موبایل و شبکه های اجتماعی را میتوان والدان این پدیده دانست زیرا با آمدن اینترنت و موبایل شما توانایی به کارگیری یک نفر با تخصص مورد نیازتون از هر نقطه ای از دنیا را دارید و تقریبا تمام تخصص فریلنسر های در سه حوزه وب ، موبایل و شبکه های اجتماعی خلاصه میشه!

ارزان ، حرفه ای و پر تقاضا

فریلنسر ها اکثر به خاطر ماهیت تک تخصصیشان نسبت به کارمند های شرکت ها که باید چندین تخصص داشته باشن حرفه ای تر هستند و چون نیازی نیست به شرکتی و یا افرادی پولی پرداخت کنند خدمتشان بسیار ارزان تر از شرکت ها هستند ،درنتیجه شرکت ها بیشتر ترجیح می دهند بین گزینه های دادن پروژه به فریلنسر ، همکار با یک شرکت و یا استخدام یک کارمند برای یک بخش اکثر استخدام یک فریلنسر را انتخاب می کنند .

مشاغل آینده به سمت و نفع فریلنسر ها در حرکت است شما به راحتی میتوانید با یادگیری یک تخصص خاص و یک کامپیوتر شخصی فریلنسر شوید و کسب و کار شخصی خود را  شروع کنید .

برای مشتری یابی هم از گروه های تلگرامی ، صفحات اینستگرام و اپلکشین هایی مثل دیوار ، شیپور و پلتفرم هایی مانند پونیشا هم میتونید استفاده کنید .

اگر هنوز هم فکر می کنید بازار خاصی برای فریلنسری در ایران نیست کافی یک سر به سایت پونیشا بزنید .

در ادامه به این سوال میپردازیم که آیا در این شرایط اقتصادی در ایران هم زمان مناسبی برای راه اندازی کسب و کار است؟

ایران الماسی در عصر طلایی کسب و کار

در عصری که بهترین و راحترین زمان برای راه اندازی کسب و کار

محسوب میشود ایران جزء بهترین نقاط برای اجرای طرح کسب و کاردیدگاه متفاوت برای قرار گرفتن در زمان مناسب راه اندازی کسب و کار مهم است

شما حساب میشود

ایران جزء استراتژیک ترین نقاط جغرافیا قرار دارد دسترسی بسیار ارزان

به مواد اولیه (نفت ، گاز ، مواد کشاورزی و … )و راه های تجاری آبی

و خاکی و دسترسی به بازارهای مصرفی بزرگ مانند هند ، چین ، کشورهای

حاشیه خلیج  فارس ، عراق ، ترکیه و … همچنین ایران امتیاز های بسیار مهم

دیگری دارد که عبارتند از نیروی کار متخصص ارزان ، عدم وجود رقبای جهانی ،

مالیات پایین و تورم

نیروی متخصص ارزان

مهمترین منبع هر سازمان انسان ها هستند هیچ شرکتی بدون مدیران و کارمندانش  بقایی ندارد و اما ایران با توجه به نرخ بیکاری و فارغ تحصلیان بالایی که دارد شما به ارزان ترین پیشنهاد میتوانید متخصص مورد نیاز را پیدا کنید .

این پایان داستان نیست و قسمت جالب تر این که با تعدیل نیرو غول های استارتاپی ایران مثل دیجی کالا که همین چند وقت پیش خبر تعدیل 175 نفر از نیرو هایش را داد کلی فوق متخصص آموزش دیده که به دنبال کار میگردند پیدا میشوند و شما با کمی هوشمندی میتوانید از این فرصت های طلایی استفاده کنید و آنها را استخدام کنید .

 

عدم وجود رقبای جهانی

حمایت خدا در راه اندازی کسب و کار

امروز اگر شما دیجی کالا ، اسنپ ، آپارات و …  میشناسید و  آنها  را به عنوان شرکت هایی بزرگ تصور می کنید یک دلیل خیلی اساسی دارد عدم وجود آمازون ، اوبر و یوتیوپ و …  اگر این همتاهای ایرانی پاشون به ایران می رسید این استارتاپ موفق ما را در همان ابتدا با درآمد های میلیارد دلاری خود میخریدند

و نابود میکردند .

به یاد داشته باشید این امتیاز فوق العاده که ایران را تبدیل به الماس تجاری در این عصر طلایی کرده  عدم ورود رقبای جهانی ،کار را خیلی برای م

ا ساده کرده ما جدا از رقابت حتی با الگو برداری از این ابر کسب و کار ها خارجی به راحتی و با کمی خلاقیت میتوان نمونه داخلی این شرکت ها را ساخت  شرکت هایی با درآمد ها

ی میلیاردی!

از نمونه های آن میتوان به  اسنپ و دیجی کالا و چند استارتاپ بزرگ دیگر که در ایران انجام دادند و به موفقیت هم رسیدند.

 

مالیات پایین و ارزش پول پایین

یکی از مشکلات بزرگ کشورهای تولید کننده بزرگ مثل آمریکا و چین قیمت تمام شده بالای محصولاتشان هست و همین عامل در کنار رقابت جهانی حاشیه سود رو خیلی برای این شرکت گاهاٌ پایین میاورد و از اصلی ترین این عامل ها ارزش پول  پایین و مالیات بالاست به طوری که چین همیشه در صدد این هست که با چاپ بدون پشتوانه اسکناس ارزش یوان را پایین بیاورد ،در آمریکا خیلی از شرکت ها مجبورند به خاطر مالیات بالا پول های خود را حساب هایی در کشورهایی نظیر ایرلند قرار بدهند ولی این بیشتر برای شرکت های بزرگ این کشور است و خیلی از شرکت های کوچک آمریکایی به خاطر وجود مالیات بالا از بین میروند ولی  در ایران نه مالیات بالا و نه ارزش پول بالاس  و ترکیب این دو با عدم وجود رقابت جهان ، نیروی متخصص ارزان و منابع اولیه ارزان و منطقه جغرافیا عالی خیلی ساده ما را به بهترین زمان برای راه اندازی کسب و کار در ایران رسانده است .

چالش های عصر طلایی راه اندازی کسب و کار

با خواندن  مطالب بالا به این نتیجه میرسیم که ما در بهترین زمان برای راه اندازی کسب و کار قرار داریم برای شروع کسب و کار شما به خلاقیت ، ریسک پذیری و پشتکار نیاز دارید ،اما این عصر عالی چالش هایی را داراست که با کمی دقت میتوان به آن رسید  ،غول های تکنولوژی بیشتر میشوند و کار رو برای شما سختر می کنند به طوری که اگر شما یک برنامه کرایه ماشین مانند اسنپ راه اندازی کنید شانس موفقیت شما  کمتر از 10% درصد است .

در این عصر طلایی شرکت های غول پیکر سعی در خرید استارتاپ های موفق دارند کاری که در آمریکا و دیگر  کشورها متداول شده طوریکه یوتیوب و اندروید توسط گوگل ، واتس اپ و اینستگرام توسط فیس بوک خریداری شده اند .

چالش بعدی امکان کپی شدن ایده شماست مشتریان این عصر خیلی به برند پایبند نیستند و در صورت ارائه بهتر و خلاقانه تر از شما  محصول و یا خدمات شما سهم کمتری از بازار رو تصاحب می کند  ،این سه چالش را دست کم نگیرید و به خاطر داشته باشید که  در این رقابت کسب و کاری برنده هست که از بقیه سریع تر و قبل از شکست یا خریده شدن به هدفش برسد .

با این حال مطالب عمومی ما به پایان میرسه بخش بعدی در مورد آمادگی فردی برای قرار گرفتن در زمان مناسب راه اندازی کسب و کار است .

نتیجه گیری

هیچ زمانی به اندازی این عصری که در ان قرار گرفته ایم برای شرایط برای راه اندازی کسب وکار اسان  و مناسب نبوده است و این در حالی است که ما در این عصر در یکی از بهترین کشور ها هم نیز قرار دارم.

 

امادگی فردی در تشخیص راه اندازی کسب و کار

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *